Openingstelling horeca: 1 juni

Met ingang van 1 juni 2020 mogen restaurants en cafés, onder strenge voorwaarden, open en mogen terrassen ook, met beperkingen, open. Dat geldt ook voor het hotel-restaurant voor gasten zonder logies. De ondernemers hebben, de door de Rijksoverheid bepaalde, veiligheidsmaatregelen getroffen om de gezondheid van de bezoekers en medewerkers te kunnen waarborgen om zo de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is van groot belang dat de veiligheidsmaatregelen door iedereen gerespecteerd worden.

Hieronder alle maatregelen die er getroffen worden:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Reserveren is verplicht (voor binnen);
 • Bij de reservering en/of bij aankomst vindt er een gezondheidscheck plaats;
 • Max. 2 personen zitten aan een tafel of bar tenzij het gaat om gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat;
 • 3 of meer personen? Er vindt een controlegesprek plaats of het een gezamenlijke huishouding betreft. Zo niet, 1,5 meter afstand houden;
 • Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst én na toiletbezoek;
 • Geen toegang met verkoudheids- en/of griepklachten;
 • Zo veel mogelijk elektronisch betalen;
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op en geef ze de ruimte;
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regel kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd;
 • Maximaal 30 personen binnen (tot 1 juli 2020);
 • Er mogen geen consumpties staand genuttigd worden.

Alle berichten