Vanaf 9 mei ook weer non-food op de weekmarkt

Vanaf zaterdag 9 mei staan er op de Helmondse weekmarkt weer kramen met non-food (o.a. kleding, bloemen en lederwaren). Het aantal kramen komt daarmee weer vrijwel op het niveau van voor de coronacrisis. Vanwege de hygiënemaatregelen wordt de markt over een groter gebied verspreid. De openingstijd blijft van 08.30 tot 14.00 uur.

Sinds half maart waren op de weekmarkten in heel Brabant alleen food-kramen toegestaan. Inmiddels is regionaal besloten dat er ook weer non-food kramen mogen staan. Voor de Helmondse weekmarkt betekent dat een uitbreiding van ca 25 naar 53 kramen. Daarmee zijn we bijna terug op het aantal kramen van voor de coronacrisis. De kramen staan over een veel grotere oppervlakte verspreid op de Noord Koninginnewal (tot Ameidestraat), Ameidewal, Markt, inclusief Kop van de Markt, Watermolenwal en Piet Blomplein. Op bijgaand kaartje staat de globale indeling.

Wegafsluitingen

Om voldoende ruimte te kunnen maken voor het grotere aantal kramen worden de Marktstraat en de Watermolenwal voor het verkeer afgesloten tussen 03 en 18 uur. Bestemmingsverkeer heeft wel toegang, op dezelfde manier als bij de kermis gebruikelijk is. Ook de Elzas garage, de garage bij de City Sporthal, de parkeerplaatsen aan de Torenstraat en de fietsenstallingen blijven bereikbaar.

Géén uitje

Wethouder Erik de Vries is blij dat ook de non-food weer op de markt kan staan: “De weekmarkt is voor veel mensen de plek waar ze hun dagelijkse boodschappen halen, maar ook kleding of bloemen kopen. Dat kan nu gelukkig weer. Maar laat duidelijk zijn dat de maatregelen zoals afstand houden nog steeds van kracht zijn. Ik roep alle bezoekers van de markt dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. De markt is géén uitje, kom alleen, doe gericht je boodschappen en ga daarna weer naar huis. We hebben tussen de verschillende delen van de markt uitwijkgebieden gemaakt. Zie je dat het druk is in een bepaald gebied, wacht daar dan even. Als iedereen zich aan de regels houdt, heb ik er vertrouwen in dat we deze grotere markt op een verantwoorde wijze door kunnen laten gaan.”

De naleving van de regels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de marktkooplieden. De marktmeesters houden hier samen met boa’s en publieksbegeleiders toezicht op. Wordt het op een bepaald deel van de markt te druk, dan wordt dat deel met klaarstaande dranghekken tijdelijk afgesloten. Zie hieronder de nieuwe indeling van de weekmarkt.

 


Alle berichten